serwer dns nie odpowiada

serwer dns nie odpowiada

Członkowie Zarządu mają wysokie moralnego charakteru, bezstronności i uczciwości i posiada kompetencje w pomoc dla ofiar poważnych przestępstw.

Sekretariat, do pomocy Radę Dyrektorów z codziennym funkcjonowaniem Funduszu, została założona w 2004 roku i stał się w pełni sprawne, mianowania dyrektora wykonawczego w dniu 31 stycznia 2007 roku Sekretariat składa się z mniej niż kilkanaście osób. Jego siedziba znajduje się, podobnie jak sale rozpraw i urzędy związane z Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze, Holandia.

Fundusz jest unikalną instytucją w prawie międzynarodowym. Jest też charakterystyczne pod względem ich stosunku do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Przyjęcie regulaminu funduszu powierniczego doprowadziło do utworzenia instytucji, która w dużej mierze jest funkcjonalnie niezależny i która podlega pełnej władzy i wytycznym Rady Dyrektorów. Jednakże Fundusz jest również ściśle powiązany z Trybunałem: jej działalność ogranicza się do spraw i regionach podlegających jurysdykcji Trybunału; ma też więzi instytucjonalnych w sekretariacie Sądu, do którego jest dołączony w celach administracyjnych, oraz z izb, które (jeszcze bardziej do regulaminu funduszu) musi zostać powiadomiony o zamiarze Funduszu do podejmowania projektów pomocy i które w końcu sprawa reparacji przyznaje, że Fundusz może być wymagane do wdrożenia.

Choć pierwotnie pomyślany jako mechanizm realizacji zleceń naprawienia wyrządzonej szkody, które mogą być wydane przez sąd (bez próby została jeszcze zakończona i nie ma zleceń reparacji została wydana), negocjacje między Państwami-Stronami doprowadziły do ??porozumienia dać Funduszowi na kolejną kadencję. Przepisy funduszy udzielenia mu pełnomocnictwa do działania niezależnie (choć ze zgłoszeniem do sądu, który zapewni, że żadna działalność wpłynie toczącego się sporu) udzielania pomocy ofiarom przed skazania Sądowego.

Artykuł dzięki:

the owner of the site © bbhost.pl